Zajęcia pozalekcyjne w klasach 4-8

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 4-8 w roku szkolnym 2023/24