Wymagania edukacyjne w klasach 4-8

Wymagania edukacyjne

Klasa IV

 • qxif-checkJęzyk polski
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkMatematyka
 • qxif-checkHistoria
 • qxif-checkPrzyroda
 • qxif-checkInformatyka
 • qxif-checkMuzyka
 • qxif-checkPlastyka
 • qxif-checkTechnika
 • qxif-checkWychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne

Klasa V

 • qxif-checkJęzyk polski
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkMatematyka
 • qxif-checkHistoria
 • qxif-checkBiologia
 • qxif-checkGeografia
 • qxif-checkInformatyka
 • qxif-checkMuzyka
 • qxif-checkPlastyka
 • qxif-checkTechnika
 • qxif-checkWychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne

Klasa VI

 • qxif-checkJęzyk polski
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkMatematyka
 • qxif-checkHistoria
 • qxif-checkBiologia
 • qxif-checkGeografia
 • qxif-checkInformatyka
 • qxif-checkMuzyka
 • qxif-checkTechnika
 • qxif-checkWychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne

Klasa VII

 • qxif-checkJęzyk polski
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkJęzyk niemiecki
 • qxif-checkMatematyka
 • qxif-checkHistoria
 • qxif-checkBiologia
 • qxif-checkGeografia
 • qxif-checkChemia
 • qxif-checkFizyka
 • qxif-checkInformatyka
 • qxif-checkMuzyka
 • qxif-checkPlastyka
 • qxif-checkWychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne

Klasa VIII

 • qxif-checkJęzyk polski
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkJęzyk niemiecki
 • qxif-checkMatematyka
 • qxif-checkHistoria
 • qxif-checkBiologia
 • qxif-checkGeografia
 • qxif-checkChemia
 • qxif-checkFizyka
 • qxif-checkInformatyka
 • qxif-checkEdukacja dla bezpieczeństwa
 • qxif-checkWOS
 • qxif-checkWychowanie fizyczne