Zajęcia pozalekcyjne w klasach 1-3

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 w roku szkolnym 2023/2024