Wymagania edukacyjne w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne

Klasa I

 • qxif-check Edukacja "Śródroczna ocena"
 • qxif-check Edukacja "Roczna ocena"
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkEtyka

Wymagania edukacyjne

Klasa II

 • qxif-check Edukacja "Śródroczna ocena"
 • qxif-check Edukacja "Roczna ocena"
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkEtyka

Wymagania edukacyjne

Klasa III

 • qxif-check Edukacja "Śródroczna ocena"
 • qxif-check Edukacja "Roczna ocena"
 • qxif-checkJęzyk angielski
 • qxif-checkEtyka