Leonarda Tęczar

Edukacja wczesnoszkolna

leonarda.teczar@spzielonki.pl

Leonarda Tęczar

Wychowawca:

                             Klasa 2A

 

 

Dyżury dla rodziców: