Agnieszka Wypijewska-Kurek

WF

agnieszka.wypijewska-kurek@spzielonki.pl

Agnieszka Wypijewska-Kurek

Wychowawca:

                             Klasa 5D

 

 

Dyżury dla rodziców: