Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/24

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ - WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI