Dokumenty świetlicy

KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ZIELONKACH

OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY PRZEZ NIEPEŁNOLETNIE RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA DO DOMU ZE ŚWIETLICY

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SWIETLICY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA