Stołówka

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej podstawowe informacje dotyczące organizacji żywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Zielonkach.

Wyżywienie na stołówce prowadzone jest przez firmę EDUCATER Sp. z o.o.

Rozpoczęcie żywienia na stołówce:
• klasy 1-8 od 5 września 2023
• zerówka od 1 września 2023

System obiadów abonamentowych
·       Żywienie prowadzone jest w systemie abonamentowym. Przystąpienie do systemu abonamentowego następuje po wypełnieniu i złożeniu przez Rodziców (Opiekunów) w firmie Educater formularza zgłoszeniowego dziecka.

·       Preferowaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich na adres info@twojezdrowko.pl, możliwe jest też złożenie ich w biurze stołówki.

·       Abonament oznacza zamówienie posiłków dla dziecka na wszystkie dni nauki w danym roku szkolnym. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie abonamentu na życzenie Rodziców (Opiekunów).

·       Rozliczenia z tytułu żywienia dzieci prowadzone są bezpośrednio pomiędzy Rodzicami (Opiekunami) a firmą Educater.

·       Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym. Opłaty za żywienie wnoszone są z góry na początku miesiąca, na podstawie naliczenia przesłanego Rodzicom (Opiekunom) e-mailem przez firmę Educater.

·        Cena obiadów abonamentowych opłacana przez Rodziców (Opiekunów) wynosi 11.50 zł (brutto) i uwzględnia dofinansowanie kosztów przygotowania posiłków ze strony Gminy.

·        Możliwe jest wykupienie abonamentu przez Nauczycieli. Taki abonament nie podlega dofinansowaniu przez Gminę i cena obiadu wynosi wtedy 14.00 zł (brutto).

·       Możliwe jest odwoływanie posiłków przez Rodziców (Opiekunów) z odliczeniem należności za odwołane posiłki. Odliczenie potrącane jest z należności kolejnego miesiąca.

·       Godziny wydawania posiłków, w szczególności dla klas młodszych ustalone zostaną z dyrekcją szkoły na podstawie grafików zajęć.

Więcej szczegółów, w szczególności regulamin żywienia i rozliczeń oraz formularze zgłoszeniowe i opis systemu odwoływania posiłków znajdują się na stronie www.twojezdrowko.pl w zakładce STOŁÓWKI oraz na stronie szkoły: www.sp-zielonki.zielonki.pl

Obiady poza abonamentem.
Możliwe jest wykupienie pojedynczych obiadów poza systemem abonamentowym, opłatę należy wnieść bezpośrednio w biurze stołówki. Cena obiadów poza abonamentem nie podlega dofinansowaniu i wynosi 17.00 zł (brutto).

Żywienie w przypadku diet wyłączeniowych

·       Stołówka realizuje żywienie dzieci objętych dietami wyłączeniowymi na skutek alergii. Obiady dietetyczne realizowane są w trybie abonamentowym.

·       Objęcie dziecka żywieniem dietetycznym odbywa się każdorazowo na podstawie decyzji dietetyka firmy Educater, podejmowanej na podstawie wywiadu i ankiety wypełnionej przez Rodziców (Opiekunów). Za opracowanie jadłospisów dietetycznych, oprócz opłaty abonamentowej, może być naliczona miesięczna opłata za przygotowywanie jadłospisu wyłączeniowego oraz dopłata do ceny obiadu związana z podwyższonymi kosztami realizacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje dietetyk w uzgodnieniu z Rodzicami (Opiekunami).

Wszelkie pytania można też kierować na adres info@twojezdrowko.pl

 

Regulamin Stołówki

Cennik Stołówki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach od dnia 01.09.2023 r.

Zgłoszenie dziecka z oddziału przedszkolnego do żywienia w stołówce w roku szkolnym 2023/2024

Zgłoszenie dziecka z klasy 1-8 do żywienia w stołówce w roku szkolnym 2023/2024

Załącznik do zgłoszenia dziecka do żywienia w stołówce

Ankieta dotycząca alergii/nietolerancji pokarmowych