- Psycholog szkolny radzi

Kilka zasad dla rodziców:

 • Bądź przykładem
 • Wymagaj (stawiaj warunki możliwe do spełnienia)
 • Bądź konsekwentny
 • Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka
 • Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania wolnym czasem
 • Nie bądź nadmiernie opiekuńczy – dziecko zdobywa doświadczenie, uczy się życia robiąc nowe rzeczy
 • Jasno określaj zasady dotyczące życia w domu oraz stosowania środków odurzających i innych używek
 • Ucz jak przezwyciężyć trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach
   

Czego potrzebuje dziecko od rodzica:

 • Poczucia więzi i przynależności do rodziny – pragnie czuć się kochane, rozumiane i że może liczyć na wsparcie rodziców.
 • Potrzebuje szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia bezpieczeństwa
 • Poczucia własnej wartości – pragnie, aby docenić jego wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz nie odrzucać go, gdy coś się nie uda
 • Wiarygodności – pragnie mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale również, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów
 • Sprawiedliwego traktowania – przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie spraw
 • Stanowczości w ważnych sprawach – potrzebuje jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu
 • Poszanowania intymności i dyskrecji – pragnie mieć pewność, że granice jego prywatności są przez nas respektowane.
   

Jak być bliżej dziecka

 • rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim
 • Postaraj się znaleźć dla niego czas
 • Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka
 • Staraj się go zrozumieć
 • Chwal swoje dziecko, doceniaj jego starania
 • Obserwuj i dostrzegaj wszelkie zmiany zachowania, aby móc zareagować
 • Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie
 • Opowiadaj dziecku o tym, co dzieje się u ciebie (kłopoty, plany)
 • Pytaj się o zdanie w różnych sprawach – pokazuj że liczysz się z jego opinią
 • Nie oceniaj i nie porównuj dziecka z innymi
 • Opowiadaj o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z młodości. Pokazuj, że również popełniałeś błędy i uczyłeś się podejmować trudne decyzje
 • Zadbaj o to, aby w waszym domu nie było tematów tabu – rozmawiajcie na każdy temat, nie unikajcie tych trudnych
Zdjęcie firmy Generali.