Projekt Diament

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

 David Levis

W bieżącym roku szkolnym klasy 0-3 kolejny raz przystąpiły do wewnątrzszkolnego Projektu Diament, który ma na celu pielęgnowanie talentów najmłodszych uczniów naszej Szkoły, promowanie wśród dzieci wartości wiedzy, uczenia się, twórczej postawy dążącej do rozwoju i samodoskonalenia.  Uczniowie, którzy posiadają szczególne talenty lub pasje, którymi warto podzielić się z całą społecznością szkolną zostaną w porozumieniu z rodzicami zgłoszone przez wychowawcę do udziału
 w projekcie.

Przez cały rok szkolny, cyklicznie, przy głównym wejściu do szkoły będą pojawiać się wystawy prac, zdjęcia oraz krótka charakterystyka dzieci wykazujących szczególne zainteresowanie lub uzdolnienia

Spośród wszystkich zgłoszonych uczniów powołany zespół na koniec roku zgodnie z przyjętym regulaminem wytypuje zwycięzców w 5 kategoriach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, muzycznej, plastycznej oraz sportowej. Zwycięzcy otrzymują tytuł Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach oraz pamiątkową statuetkę.
 

Prosimy rodziców o zgłaszanie do wychowawcy szczególnych zainteresowań lub uzdolnień swoich dzieci.

Zgoda na udział dziecka w Szkolnym Projekcie DIAMENT

Wniosek o nadanie tytułu DIAMENT Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2023/2024

Diament Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach – punktacja: