INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach ponownie informuje, że w wyniku zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte. 

W dniu 28 sierpnia 2024 r. na adres mail podany w zgłoszeniu przyjęcia dziecka do klasy pierwszej zostanie Państwu przysłana informacja o przydziale dziecka do danego oddziału i wychowawcy klasy.

Pierwsze spotkanie z rodzicami zaplanowane jest w dniu 29 sierpnia 2024 r. o godz. 16.00.

Podręczniki i ćwiczenia zostaną przekazane uczniom we wrześniu. Pozostałe informacje i szczegóły (w tym dotyczące potrzebnych przyborów szkolnych) będą Państwo omawiać z wychowawcami klas podczas pierwszego spotkania rodziców z wychowawcą.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
mgr Bożena Nowak