Podsumowanie całorocznej akcji "Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie" klasy 4-8

Całoroczna akcja “Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie” już za nami!

Od października do maja Szkolna Komisja ds. Zdrowego Żywienia skrupulatnie weryfikowała zaangażowanie klas 4-8 w akcję, której głównym celem było wdrażanie zasad zdrowego stylu życia u uczniów naszej szkoły. 

W każdym miesiącu dominował inny kolor tak, aby można było poznać przede wszystkim szeroką gamę warzyw i owoców.

Szkolna Komisja ds. Zdrowego Żywienia podczas oceniania brała pod uwagę następujące kryteria:

a. dobrze dobrane produkty i wartość odżywcza śniadań,
b. zgodność koloru śniadań z kolorem miesiąca,
c. ilość osób posiadająca element ubioru w określonym dla danego miesiąca kolorze,
d. porządek w szatni.

 W akcję zostali również zaangażowani wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele.

 Po bardzo wyrównanej walce o zwycięstwo ostatecznie wygrały dwie klasy: 5b, której wychowawczynią jest Pani Aneta Wrona oraz 7a której wychowawczynią jest Pani Alicja Boczar. Uczniowie obu klas jak również ich wychowawczynie, wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wytrwałością oraz współpracą.

Nagroda główna, czyli wycieczka do Jaskini Nietoperzowej i do Doliny Będkowskiej dla klasy 7a i    gra terenowa po krakowskim Kazimierzu i Podgórzu dla kasy 5b przy współpracy z Panią Dyrektor Bożeną Nowak została sfinansowana w całości przez Radę Rodziców. Dziękujemy!

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie całej społeczności szkolnej!

 Podziękowania należą się również uczniom, którzy tworzyli szkolną Komisję ds. Zdrowego Żywienia (Amelia Tyrańska 8a, Adrianna Galarowicz 7a, Julia Miękina 7b, Antoni Łukasiewicz 7c), Dziękujemy!

Organizatorzy,
Anna Kozioł
Damian Taw wraz z SU

1

5

2

3

4

6

7

8