Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1 w gminie Zielonki

Gmina Zielonki otrzymała 74 864,87 zł na realizację Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 26 114,52 zł.
Celem programu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.
W ramach otrzymanych środków w 2023 r. do szkoły zostaną zakupione tablety.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 3 w gminie Zielonki

Gmina Zielonki otrzymała 76 334,50 zł na realizację Grantu 3 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 33 769,25 zł.
Celem programu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.
W ramach otrzymanych środków od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, a także organizowane będą zajęcia wyjazdowe.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Krakowie dla uczniów klas 4 - 8

W dniu 6 i 7 czerwca br odbyły się w dwóch turach wycieczki do Ogrodu Botanicznego  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dla uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej w Zielonkach. Wyjazd w całości został sfinansowany z funduszy pozyskanych przez szkołę w ramach Grantu nr 3 pn.: “ Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

                                                                                                                                                  czytaj więcej...

Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej dla uczniów klas 4 - 7

 W dniu 23 i 24 maja br odbyły się w dwóch turach wycieczki do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dla uczniów klas 4 - 7 szkoły podstawowej w Zielonkach. Wyjazd w całości został sfinansowany z funduszy pozyskanych przez szkołę w ramach Grantu nr 3 pn.: “ Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

                                                                                                                                                  czytaj więcej...

Wycieczka do Niepołomic dla uczniów klas 4 - 8

W dniu 15 kwietnia br odbyła się wycieczka do Niepołomic dla uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej w Zielonkach. Wyjazd w całości został sfinansowany z funduszy pozyskanych przez szkołę w ramach Grantu nr 3 pn.: “ Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

                                                                                                                                                  czytaj więcej...

Zajęcia „Kinezjologii edukacyjnej” prowadzone w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów klas pierwszych. Zajęcia odbywały się zgodnie z przygotowanym  harmonogramem przedstawionym rodzicom uczniów zgłoszonych do udziału w zajęciach. Łącznie przeprowadzono 30 zajęć.

Celem zajęć kinezjologii edukacyjnej była:

  • aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju,
  • wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków),
  • integracja funkcji półkul mózgowych,

                                                                                                                                                  czytaj więcej...