Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-zielonki.zielonki.pl


Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
ul. ks. Jana Michalika 2
32-087 Zielonki
tel.: 12 285 08 66
faks: 12 285 08 71
www.spzielonki.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona Internetowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności poniżej:
- zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
- treści informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne w postaci nagrań treści w polskim języku migowym.

 Ułatwienia na stronie Internetowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych
Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-07-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Grycz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 12 285 08 66


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach składa się z budynków:
Budynek A wybudowany w 1997 r. nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek B wybudowany w 2009 r. na parterze którego mieści się Samorządowe Przedszkole w Zielonkach oraz wejście i hol główny szkoły, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca ominięcie schodów. Wewnątrz budynku znajduje się winda, którą można przemieszczać się na różne poziomy. Ciągi komunikacyjne i korytarze pozwalają na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek C wybudowany w 2019 r. na parterze którego mieści się basen, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca ominięcie schodów. Przed budynkami, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz budynku znajduje się platforma do przemieszczania , którą można przemieszczać się na różne poziomy. Ciągi komunikacyjne i korytarze pozwalają na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Siedziba szkoły nie jest wyposażona w pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille, oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących i informacji głosowej. Do wszystkich pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie szkoły nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, ani on-line.