Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Jest to metoda usprawniania funkcjonowania OUN, która odnosi się do plastyczności mózgu człowieka i jest związane z tworzeniem się połączeń synaptycznych.  Osoba uczy się wpływać na wytwarzane przez mózg fale, które są generowane w zależności od jego aktywności. Fale,  które są pożądane ulegają wzmocnieniu, a niepożądane wygaszane.

Działanie metody EEG Biofeedback

W pierwszej fazie elektrody umieszczone na głowie dziecka rejestrują sygnał EEG, by następnie zanalizować i przetworzyć ten sygnał w obraz prezentowany dziecku w postaci „gry treningowej”. Zmiany w „grze” są widoczne na ekranie w postaci zmiany parametrów, które sam dostrzega i interpretuje trenujący.

Trenujący uczy się zauważania i interpretacji swoich  zachowań poprzez nagradzanie za pomocą zmiany parametru lub dźwięku zachowań właściwych.

Treningi EEG Biofeedback są typem terapii wspomagającej w:

 • ADHD
 • Dysleksji
 • Autyzmie
 • Zespole Aspergera
 • Zaburzeniach rozwojowych
 • Urazach mózgu
 • Zaburzeniach lękowych
 • Anoreksji
 • Depresji
 • Problemach ze snem
 • Zaburzeniach uwagi i koncentracji
 • Zaburzeniach zachowania
 • Zaburzeniach nastroju
 • Trudności w uzyskaniu stanu relaksu
 • Bólach głowy
 • Uzależnieniach

Możliwe dziania niepożądane:

 • Zmęczenie
 • Chwilowe zaburzenia snu
 • Bóle głowy, migreny
 • Napad padaczkowy

Dokumenty wymagane do terapii:

 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback wydane przez neurologa dziecięcego (w przypadku braku podpis odpowiednich dokumentów przed terapią).
 • Badanie EEG w celu wykluczenia przeciwwskazań w postaci napadu padaczkowego.
 • Pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w terapii.
 • Informacje o przyjmowanych przez dziecko lekach.
 • Informacje o aktualnych lub przebytych chorobach.

Mózg