Regulaminy

Zadania biblioteki oraz nauczyciela bibliotekarza określa Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach. Natomiast uchwała nr 3/2020 Rady Pedagogicznej reguluje podstawowe zasady dotyczące:

  • korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych,
  • wypożyczania zbiorów bibliotecznych,
  • wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych.
  • (patrz zakładka statut)
zdjęcie książek