Pracownicy sekretariatu

Sekretariat  Szkoły:

Sekretariat Szkoły:

dla rodziców uczniów czynny

codziennie

w godz. 7:00 - 16:00

tel. 12 2850866

Aleksandra Gołda

Sekretarz Szkoły

              email: 

aleksandra.golda@spzielonki.pl

mgr Magdalena Baran

Sekretarz Szkoły

              email:

magdalena.baran@spzielonki.pl

Sekretariat  Szkoły:

Sekretariat Szkoły:

dla uczniów czynny

codziennie

w godz. 11:30 - 12:55

tel. 12 2850866

Krystyna Krawczyk

Sekretarz Szkoły

              email: 

krystyna.krawczyk@spzielonki.pl