1) Obowiązek informacyjny.

2) Obowiązek informacyjny - monitoring.

3) Klauzula informacyjna - monitoring.

4) Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 22/2018.

5) Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach.

6) Wyznaczenie Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.