1. Procedura Funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Od 1 Września 2021 r.
 2. Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 1 września 2021 r.
 3. Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 8 marca 2021 r. 
 4. Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 8 marca 2021 r. 
 5. Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 3 marca 2021 r.
 6. Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 2 marca 2021 r.  
 7. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19.
 8.  Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania.
 9. Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 14 stycznia 2021 r.
 10. Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 16 października 2020r.
 11. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach od 1 września 2020 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w świetlicy szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych na wniosek rodziców mogą zostać zorganizowane zajęcia dla dzieci oraz uczniów.  Warunkiem uczestnictwa dziecka w w/w zajęciach jest złożenie wniosku. Wniosek mogą składać rodzice dzieci i uczniów, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wnioski można pobrać:

Wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka w świetlicy szkolnej TUTAJ

Wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka w oddziale przedszkolnym TUTAJ

Wnioski należy składać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do wicedyrektora szkoły Anny Zielowskiej poprzez e-dziennik lub wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..