Twoja świetlana przyszłość to nasza misja!

Edukacja to Klucz do Twojego sukcesu

Wymagajcie od siebiechoćby inni od was nie wymagali

Jan Paweł II

Twoja świetlana przyszłość to nasza misja!

Edukacja to Klucz do Twojego sukcesu

Wymagajcie od siebiechoćby inni od was nie wymagali

Jan Paweł II

Twoja świetlana przyszłość to nasza misja!

Edukacja to Klucz do Twojego sukcesu

Twoja świetlana przyszłość to nasza misja!

Rada rodziców

Rada Rodziców SP w Zielonkach

Rekrutacja

Rekrutacja i zapisy do szkoły.

Sekretariat

Godziny pracy Sekretariatu Szkoły.

E-dziennik

Zaloguj się do e-dziennika VULCAN.

Twoja świetlana przyszłość to nasza misja!

Edukacja to Klucz do Twojego sukcesu

Wymagajcie od siebiechoćby inni od was nie wymagali

Rada rodziców

Rada Rodziców SP w Zielonkach

Rekrutacja

Rekrutacja i zapisy do szkoły.

Sekretariat

Godziny pracy Sekretariatu Szkoły.

E-dziennik

Zaloguj się do e-dziennika VULCAN.

Najnowsze wydarzenia

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami mającymi miejsce w naszej szkole. 

Najnowsze wydarzenia

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami mającymi miejsce w naszej szkole.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach ponownie informuje, że w wyniku zapisów...

03.07. 2024 r. – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

03.07. 2024 r. – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ

PRZYJĘCIA STRON W SEKRETARIACIE W OKRESIE WAKACYJNYM

PRZYJĘCIA STRON W SEKRETARIACIE W OKRESIE WAKACYJNYM

    Od pon. do pt. w godz.  9:00 - 13:00

Podsumowanie całorocznej akcji

Podsumowanie całorocznej akcji "Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie" klasy 4-8

Całoroczna akcja “Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie” już za nami!

Konkurs na „Pracę Roku“

Wyniki konkursu

Konkurs na „Pracę Roku“

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

21.06.2024r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 Historia Szkoły spisana na podstawie fragmentów z  Kroniki Szkoły w Zielonkach

Historia Szkoły

1820r (…) rząd austryacki (…) szkole mającej kiedyś stanąć nadał grunt w Zielonkach pod numerem arkusza 103 i książki podatkowej w objętości 2 morgi 259 kwadratowych sążni.

 1868r W celu podniesienia oświaty i moralności (…) Rady gminne postanowiły (…) uchwałami z dnia 13 lutego (…) szkołę ludową w gminie Zielonki założy  i uposażyć. (…)   Rada szkolna Krajowa zezwoliła z dn. 20 lipca br. na otworzenie tejże szkoły ludowej w Zielonkach. (…) Wzywa się gminy zarazem, aby (…) starały się bezzwłocznie zanim budynek nowy szkolny wybudowany zostanie o temczasowe umieszczenie szkoły w innym, (…) aby nauka w rzeczonej szkole już z przyszłym rokiem szkolnym.

 Historia Szkoły spisana na podstawie fragmentów z Kroniki Szkoły w Zielonkach

Historia Szkoły

1820r (…) rząd austryacki (…) szkole mającej kiedyś stanąć nadał grunt w Zielonkach pod numerem arkusza 103 i książki podatkowej w objętości 2 morgi 259 kwadratowych sążni.

 1868r W celu podniesienia oświaty i moralności (…) Rady gminne postanowiły (…) uchwałami z dnia 13 lutego (…) szkołę ludową w gminie Zielonki założy  i uposażyć. (…)   Rada szkolna Krajowa zezwoliła z dn. 20 lipca br. na otworzenie tejże szkoły ludowej w Zielonkach. (…) Wzywa się gminy zarazem, aby (…) starały się bezzwłocznie zanim budynek nowy szkolny wybudowany zostanie o temczasowe umieszczenie szkoły w innym, (…) aby nauka w rzeczonej szkole już z przyszłym rokiem szkolnym.

Deklaracja dostępności

Logopeda

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Ważne informacje

Trafiłeś w odpowiednie miejsce. Witamy Cię serdecznie i cieszymy się z Twojej obecności – znajdziesz tu najważniejsze informacje.

Kadra Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

Kadra Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

 Leonarda Tęczar

Leonarda Tęczar

Edukacja wczesnoszkolna

Monika Rutkowska

Monika Rutkowska

Edukacja wczesnoszkolna

 Paulina Boroń

Paulina Zielińska

Wychowawca w oddziale przedszkolnym

Agnieszka Machula

Wicedyrektor Szkoły

Agnieszka Tomaszewska-Wiśniowska

Agnieszka Tomaszewska-Wiśniowska

Pedagog, Edukacja dla bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe

LipDub Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

LipDub Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

Biblioteka

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wiesława Szymborska

Książki polecane przez bibliotekarzy.

Biblioteka

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wiesława Szymborska